Team EFFA

Festival Staff:

 

Executive Director /Drejtor Ekzekutiv  : Mr. Philippe Théou

Chief Operations Officer & Volunteers Manager / Drejtuese e Veprimeve Operacionale & Koordinatore për vullentarët : Mrs. Albana Bregaj

Communication / Komunikimi : Mrs. Cristina Alvarez & Mr. Bled Hodobashi

Institutional support / Mbështetja Institucionale : Mr. Antoine Avignon, EU Delegation to Albania

Translator / Përkthyes : Mrs. Drilona Xhemalallari

Advertisements