Partners

Thanks to many institutions, international organisations and civil society partners, the Environmental Film Festival Albania is happening each years since 4 years now! A big and gratifying effort with many people behind, sharing the common goal of a greener, cleaner and healthier world for all. 

GFNEFFA is now part of the Green Film Network! The GFN is a voluntary, democratic non-profit, non-confessional, cultural association that brings together some of the major film festivals that happen annually around the globe with focus on environmental issues. These festivals are intended to create an international network of cinema festivals with an environmental theme, promote audiovisual products with ecological and environmental themes, encourage initiatives regarding the preservation of the natural, social and cultural environment, spread and promote the international artistic and cultural production, in particular cinema, musical and literary works and to realise audiovisual events and activities in order to contribute to the growth of a culture.

EFFA 2014 Logo

Fal shumë institucioneve, organizatave ndërkombëtare dhe partnerve të shoqëris civile, Festival i Filmit Mjedisor mbërriti në edicionin e dytë të tij. Kjo është një përpjekje e madhe dhe frytdhënëse  me shumë njerëz përkrah që ndajnë të njëjtën ide për një botë më të gjëlbër, më të pastër dhe më të shëndetshme për të gjithë.

FFMSH është tashmë pjesë Green Film Network! GFN është një shoqatë vullnetare, demokratike jo fitimprurëse, laike dhe kulturore e cila bashkon disa nga festivalet kryesore që zhvillohen gjatë vitit në të gjithë botën ku kryefjalë është mjedisi dhe çështjet që lidhen me të. Këto festivale synojnë të krijojnë një rrjet virtual të festivaleve kinematografike me në qëndër mjedisin, të promovoj prodhimet audiovizuale me tematikë ekologjinë dhe mjedisin, të nxis iniciativat që lidhen ngusht me mbrojtjen e natyrës dhe mjedisiti social kulturor, të shpërndaj dhe promovoj prodhimet ndërkombëtare artistiko kulturore, në veçanti prodhimet kinematografike, muzikore dhe letrare  dhe të organizoj aktivitete audiovisuale në ndihmë të zhvillimit kulturor.

                              EU

Min CultMin EduLogoTiranaComune Permet 3bsh shkoderbsh vlorebsh pogradecbsh korcebsh elbasanpukalogo ambasada franceze vektorialLogoLogo_ambasada___2Cooperación Española COLORÖB_Tirana_enLogo DGCS_2013_Ita_quadratogizlogo-unternehmen-de-rgb-300goethe insitutiucnOsceaf_logo_tirana3MarubiRockTiranaPPNEAmuseumbunker

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s