News

Tirana, 13 October 2015Call for Entries: The 4rd Edition of the Environmental Film Festival in Albania will be organised from 22nd of May to 5th of June 2016. We are looking for your movies to promote environmental awareness and make things change!

  • Three categories of movies are concerned by this call: short movies (<20min), long movies (>20min) and EFFA lab movies: Call for Entries EFFA16
  • EFFA school aims to present Environmental Education initiatives taken by schools in Albania and in the world. The EFFA organisation will support schools movies, offering to the students and schools the possibility to personally present their work during EFFA 16, and offering them media attention. The EFFA organisation will also stream the information through international networks of festivals to spread these movies worldwide even after EFFA 16: Call for Entries EFFA School 16

Tiranë, 13 Tetor 2015 – Thirrje për Pjesëmarrje: Organizatorët e edicionit të katërt të Festivalit të Filmit mbi Mjedisin në Shqipëri (22 Maj – 5 Qershor 2016). Jemi në kërkim të filmave tuaj për të rritur ndërgjegjësimin mbi mjedisin dhe për të bërë ndryshimin!

  • Tre janë kategoritë në konkurim: filmi me metrazh të shkurtër (<20min), filmi me metrazh të gjatë (>20min) dhe EFFA Lab Film: Thirrje për Pjesëmarrje EFFA16
  • EFFA në shkolla synon ndërmarjen e iniciativave në edukimin mjedisor nga shkolla të ndryshme në Shqipëri. Organizatorët e EFFA do të mbështesin filmat e shkollave pjesmarrëse, duke ju ofruar nxënësve mundësinë të prezantojnë punët e tyre gjatë zhvillimit të Festivalit gjithashtu dhe vëmëndje mediatike. Prezantimi i filmave nuk mbaron këtu pasi organizatorët e festivalit do të përdorin rrjetet ndërkombëtare të festivaleve për të shpërndarë filmat edhe pas përfundimit të EFFA 2016: Thirrje për Pjesëmarrje EFFA në shkolla 16

Environmental Film Festival Albania

Tirana, 16 January 2015 – The EFFA School is a newly created part of the EFFA. EFFA School aims to present Environmental Education initiatives taken in the Albanian schools. The EFFA organisation will support schools movies, offering to the students and schools the possibility to personally present their work during EFFA 2015, and offering them media attention. The EFFA organisation will also stream the information through international networks of festivals to spread these movies worldwide even after EFFA 2015.

Read more: Call for Entries EFFA School

Tirana, 7 November 2014 – The organisers of the third edition of the Environmental Film Festival in Albania (16-23 May 2015) are looking for worldwide environmental movies. Three categories of movies are concerned by this call: short movies (<20min), long movies (>20min) and EFFA Lab Movies.

Read moreCall for Entries Environmental Film Festival in Albania (EFFA) 2015

Environmental Film Festival Albania

Tiranë, 16 Janar 2015 – FFMSH në shkolla është një ide e re e Festivalit. FFMSH në shkolla synon ndërmarjen e iniciativave në edukimin mjedisor nga shkolla të ndryshme në Shqipëri. Organizatorët e FFMSH do të mbështesin filmat e shkollave pjesmarrëse, duke ju ofruar nxënësve mundësinë të prezantojnë punët e tyre gjatë zhvillimit të Festivalit gjithashtu dhe vëmëndje mediatike. Prezantimi i filmave nuk mbaron këtu pasi organizatorët e festivalit do të përdorin rrjetet ndërkombëtare të festivaleve për të shpërndarë filmat edhe pas përfundimit të FFMSH 2015.

Për më shumë: Thirrje për pjesmarrje FFMSH në shkolla

Tiranë, 7 nëntor 2014 – Organizatorët e edicionit të dytë të Festivalit të Filmit mbi Mjedisin në Shqipëri (16-23 Maj 2015) mirpresin filma mbarë botëror mbi mjedisin. Tre janë kategoritë në konkurim: filmi me metrazh të shkurtër (<20min), filmi me metrazh të gjatë (>20min) dhe EFFA Lab Film.

Për më shumë: Thirrje për Pjesëmarrje Festivali i Filmit mbi Mjedisin në Shqipëri (FFMSH) 2015

Advertisements