EFFA

Cinema has a key role in educating and raising awareness, at the same time as entertaining. The Environmental Film Festival Albania holds and defends the idea that the right to environment is a right for everyone, a common good that has a great relevance and importance for our daily life and for the planet we live in.

Ecology, culture, economy, migrations, wars and social issues, among many others, are the essence of why this festival is created by aiming to share and exchange common and future concerns.

EFFA is organised by the Albanian Ministry of Environment and the Delegation of the European Union to Albania, in collaboration with Embassies and NGOs’ partners in the country.

Let the environment be a daily inspiration for everyone and a community goal, so to assure a sustainable future both for us and the generations to come.

EFFA 2014 Logo

Kinemaja luan një rol kyç në edukim, rritjen e ndërgjegjësimit dhe në të njëjtën kohë është edhe argëtim. Festival i Filmit Mjedisor Shqiptar parashtron dhe mbron iden se e drejta për mjedisin është e drejta e secilit prej nesh, një e mirë e përbashkët me një rëndësi të veçantë që lidhet ngushtë me jetën tonë të përditshme dhe planetin në të cilin jetojmë.

Ekologjia, kultura, ekonomia, migrimi, luftrat dhe çështjet sociale, mes shumë të tjerash, përbëjnë esencën e këtij festivali që synon përcjelljen dhe ndërlidhjen e çështjeve të së tashmes dhe së ardhmes.

FFMSH (EFFA) organizohet nga Ministria Shqiptare e Mjedisit si dhe nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, në bashkëpunim me Ambasada të ndryshme dhe disa OJQ aktive.

Le të bëjmë që mjedisi të kthehet në një frymëzim të përditshëm dhe një qëllim i përbashkët për të garantuar një të ardhme të qëndrueshme për ne dhe brezat që do të vijn.

Advertisements

2 thoughts on “EFFA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s