Thirrje për pjesmarrje EFFA15 në shkolla

DSC_0005Tiranë, 16 Janar 2015 – FFMSH në shkolla është një ide e re e Festivalit. FFMSH në shkolla synon ndërmarjen e iniciativave në edukimin mjedisor nga shkolla të ndryshme në Shqipëri. Organizatorët e FFMSH do të mbështesin filmat e shkollave pjesmarrëse, duke ju ofruar nxënësve mundësinë të prezantojnë punët e tyre gjatë zhvillimit të Festivalit gjithashtu dhe vëmëndje mediatike. Prezantimi i filmave nuk mbaron këtu pasi organizatorët e festivalit do të përdorin rrjetet ndërkombëtare të festivaleve për të shpërndarë filmat edhe pas përfundimit të FFMSH 2015.

Për më shumë: Thirrje për pjesmarrje FFMSH në shkolla

Advertisements